What’s included (6012 REF Bathroom 12b)

 

  • 12 tabletek rozpuszczalnych w wodzie; pozwalających na 12-krotne przygotowanie 300 ml środka przeznaczonego do czyszczenia łazienki