Kontakt

 

Masz pytanie? Skontaktuj się z nami.

 

info@bethru.com
+48 698 115 002

Reideburger Straße 27
06112 Halle / Saale
GERMANY

ul. Sportowa 20
97-410 Kleszczów
POLSKA

Rua do Vilar 210, 3D
4050-625 Porto
PORTUGAL

 

 

 Bethru Sp. z o.o.
ul. Sportowa 20, 97-410 Kleszczów
KRS: 0000908889   NIP: PL7692239599   REGON: 389390028
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy 50 000,00 zł