Picture of Rui Bento de Carvalho, founder of brand Bethru

Bethru ogłasza zmianę strategiczną w zarządzie spółki

Bethru ogłosiło istotne zmiany w strukturze własności i Zarządzie Spółki. Pod koniec 2023 roku Rui Bento, jeden z założycieli firmy i wizjoner ekologicznych środków czystości oraz produktów do pielęgnacji osobistej, podjął decyzję o odejściu. Rui, inicjator i twarz projektu Bethru, odegrał kluczową rolę w zakładaniu start-upu w Łodzi obok współzałożyciela Thomasa Hirscha.

W serdecznej i szczerej wiadomości Rui podzielił się emocjonalną podróżą, poświęcając trzy lata na rozwijanie Bethru, budowanie rozpoznawalnej marki i poszerzanie gamy produktów. Pomimo napotkanych trudności podjął decyzję o odejściu, co skutkowało sprzedażą udziałów Ruiego drugiemu założycielowi, Thomasowi Hirschowi, który teraz jest głównym udziałowcem Bethru.

Thomas wyraził wdzięczność Ruiemu za niesamowite doświadczenie i podkreślił zaangażowanie w dalszy rozwój marki przy użyciu przyszłościowego produktu zgodnego z zasadami zrównoważonego rozwoju. Michał Hertel, CEO Brandlift i mniejszościowy udziałowiec, podzielił się podziwem dla pasji i wizji Ruiego.

W obliczu wyzwań roku 2024, w tym rozwijania sieci sprzedaży, udziałowcy podjęli strategiczną decyzję o przeniesieniu siedziby firmy z Kleszczowa do Łodzi. Bądźcie na bieżąco z kolejnymi aktualizacjami dotyczącymi ekscytujących nowości Bethru, które zaznaczają nowy rozdział w jego historii.

Czytaj więcej
Thanks to the bottle with an atomizer and soluble tablets, you prepare cleaning agents. Ecological cleaning tablets are vegan, created on the basis of plant components. No irritating chemicals, unnecessary packaging polluting the planet and wasting water.

Bethru & Izabela Jurczyk zostali wyróżnieni prestiżową nagrodą A' Design Award

A' Design Award and Competition ma przyjemność podzielić się tym, że praca Bethru według koncepcji marki: Rui Bento, koncepcji wizualnej: Izabela Jurczyk , projektu graficznego: Studio Design oraz produkcji zdjęć i filmu: Robert Przybysz została nagrodzona prestiżową nagrodą A' Design Award w kategorii Packaging Design wybraną jako zwycięzca przez międzynarodowe jury A' Design Awards & Competitions wśród tysięcy zgłoszeń.

Czytaj więcej

Prasa pisze o nas